FARA - Leżajsk

JUŻ SĄ W LEŻAJSKU !!!
KRZYŻ ŚDM I IKONA MATKI BOŻEJ W NASZEJ PARAFII


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
     
     Szukaj:

NIEDZIELA KOŚCIÓŁ FARNY:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00

NIEDZIELA KOŚCIÓŁ JEZUSA MIŁOSIERNEGO
10.00 - Dla młodzieży,  11.30 - Dla dzieci

Dzień powszedni - Kościół Farny
6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Więcej…

Ogłoszenie o zamówieniu

Drukuj

Projekt  p.n.: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 3,7 mln zł przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu „Promesa” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Leżajsk, 2012-08-06

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podstawa zamówienia: wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku ul. Rynek 35, 37-300 Leżajsk  informuje, że rozpoczęła procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu budynku zabytkowej plebanii Parafii Farnej w Leżajsku w zakresie VI etapu objętego Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 39/12 z dnia 27.02.2012 r. (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie).  

Zakres robót:

- remont elewacji budynku z przybudowanym garażem wraz z niezbędnymi robotami wzmacniającymi i izolacyjnymi,

- remont drzwi wejściowych w poziomie parteru (szt.4),

- malowanie dachu w części niższej  (od strony północnej).

Roboty  przewidziane są do realizacji w ramach zadania p.n. „Renowacja zabytkowej plebani Parafii Farnej w Leżajsku” - w zakresie projektu pn. ,,Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku”. Zadanie to jest współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa.

Budynek zabytkowej plebanii Parafii Farnej objęty jest ochroną na podstawie ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z wpisem do rejestru zabytków  pod Nr A-72 z dnia 30.06 2003 r.

Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie.

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.

Termin realizacji zadania do dnia 31 października 2012 roku.

Szczegóły zamówienia w załączonym zapytaniu ofertowym.
Pozostałe załączniki znajdują się w lewej kolumnie w sekcji "Zapytanie ofertowe"

Osobami upoważnianymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego są: w sprawach formalnych - Tadeusz Ulman, tel. 531668446 oraz w sprawach technicznych -  Pan Stanisław Moskal - tel. 602246722.

Oferty pisemne należy składać do dnia  21.08.2012 roku do godziny 17:00 u Ks. Proboszcza w budynku plebanii (w tym również w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia) Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku przy ul. Rynek 35, 37- 300 Leżajsk (kontakt tel. 17 2426 300).


  Projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku p.n.: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 3,7 mln zł przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, z Programu „Promesa” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz przez Miasto Leżajsk, Województwo Podkarpackie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w PrzemyśluInwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Kalendarz liturgiczny

 
Poniedziałek VIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Bedy Czcigodnego, św. Grzegorza VII, św. Maryi Magdaleny de Pazzi
25 maja 2015r.

Czytania na każdy dzieńcień

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętej Trójcy - FARA

ul. Rynek 35, 37-300 Leżajsk
redakcja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , spr. techniczne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Designed by RSZC