FARA - Leżajsk
NOWENNA PRZED NIEPOKALANYM POCZĘCIEM
codziennie o 17.30
RORATY
codziennie o 18.00
Szukaj:

NIEDZIELA KOŚCIÓŁ FARNY:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00

NIEDZIELA KOŚCIÓŁ JEZUSA MIŁOSIERNEGO
10.00 - Dla młodzieży,  11.30 - Dla dzieci

Dzień powszedni - Kościół Farny
6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Więcej…

Ogłoszenie o zamówieniu

Drukuj

Projekt  p.n.: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 3,7 mln zł przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu „Promesa” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Leżajsk, 2012-08-06

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podstawa zamówienia: wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku ul. Rynek 35, 37-300 Leżajsk  informuje, że rozpoczęła procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu budynku zabytkowej plebanii Parafii Farnej w Leżajsku w zakresie VI etapu objętego Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 39/12 z dnia 27.02.2012 r. (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie).  

Zakres robót:

- remont elewacji budynku z przybudowanym garażem wraz z niezbędnymi robotami wzmacniającymi i izolacyjnymi,

- remont drzwi wejściowych w poziomie parteru (szt.4),

- malowanie dachu w części niższej  (od strony północnej).

Roboty  przewidziane są do realizacji w ramach zadania p.n. „Renowacja zabytkowej plebani Parafii Farnej w Leżajsku” - w zakresie projektu pn. ,,Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku”. Zadanie to jest współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa.

Budynek zabytkowej plebanii Parafii Farnej objęty jest ochroną na podstawie ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z wpisem do rejestru zabytków  pod Nr A-72 z dnia 30.06 2003 r.

Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie.

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.

Termin realizacji zadania do dnia 31 października 2012 roku.

Szczegóły zamówienia w załączonym zapytaniu ofertowym.
Pozostałe załączniki znajdują się w lewej kolumnie w sekcji "Zapytanie ofertowe"

Osobami upoważnianymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego są: w sprawach formalnych - Tadeusz Ulman, tel. 531668446 oraz w sprawach technicznych -  Pan Stanisław Moskal - tel. 602246722.

Oferty pisemne należy składać do dnia  21.08.2012 roku do godziny 17:00 u Ks. Proboszcza w budynku plebanii (w tym również w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia) Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku przy ul. Rynek 35, 37- 300 Leżajsk (kontakt tel. 17 2426 300).


  Projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku p.n.: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 3,7 mln zł przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, z Programu „Promesa” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz przez Miasto Leżajsk, Województwo Podkarpackie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w PrzemyśluInwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Kalendarz liturgiczny

 
Sobota II tygodnia adwentu
10 grudnia 2016r.

Czytania na każdy dzieńcień

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętej Trójcy - FARA

ul. Rynek 35, 37-300 Leżajsk
redakcja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , spr. techniczne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Designed by RSZC